Lahtiütlemine

Autoriõigused ja kaubamärgid.

Veebileht www.raffaello.ee (edaspidi "lepinguosaline") kuulub Ferrero Polska Sp. Ltd (edaspidi "Ferrero") ainuomandisse. Koduleht on välja töötatud firma jaoks informatsiooni, kommunikatsiooni ja meelelahutuse eesmärkidel ja seejärel tehtud kasutajatele kättesaadavaks era-, mitteäriliseks kasutamiseks. Ferrero kaubamärk, kaubamärgiga tooted ja tutvustused, mis asuvad kodulehel (sealhulgas asjakohased logod), samuti kõik nimed, pildid ja sloganid, mis on nendega seotud (edaspidi "kaubamärgid") kuuluvad Ferrero ainuomandisse. Iga Ferrero kaubamärgi, tutvustuse, slogani ja muu materjali kasutamine ja kopeerimine, sõltumata eesmärgist, on rangelt keelatud. Mis tahes keelu rikkumise eest võidakse kasutaja vastutusele võtta Ferrero poolt kohtus.

Kasutaja ei või kopeerida kaubamärke, logosid, tutvustusi ja sloganeid, mis on toodud veebilehel. Kui eelnevad kuuluvad kolmandatele isikutele, loetakse need kolmndate isikute ainuomandis olevaks ja nende kasutamiseks on Ferrero’l vastavad õigused.

Üksikud kodulehe elemendid, samuti nende sisu (sh tekst, pildid, graafika, heli) on kaitstud autoriõigustega mille omanikuks on Ferrero või millele on vastavad kasutuse õigused. Igasugune kopeerimine, reprodutseerimine, avaldamine, edastamine (tervikuna või osaliselt) mis tahes vormis või mis tahes viisil on keelatud.

Mistahes veebilehe või selle osa koopia ei saa olla kasutatud eesmärgiga seda müüa, või muudel ärilistel eesmärkidel. Veebilehe materjale on lubatud alla laadida vaid juhul, kui asjaomased õigused selleks on selgesõnaliselt antud. Selline luba, juhul kui ta on antud, kehtib ainult alla laetud materjalide isiklikule kasutamisele. Materjale ei ole lubatud kasutada ärilistel eesmärkidel ja ka mis iganes muul viisil kasutamine on keelatud.

Ühtki sellel veebilehel kasutatud elementi ei tohiks käsitleda kaudse või otseselt väljaütlemata loana kasutada kolmandate osapoolte ja Ferrero kaubamärke, teksti, pilte, graafikat, heli või muid objekte. Võimalik materjalide saatmine on reguleeritud asjakohaste eeskirjadega, mis kehtestab vastavad tingimused materjalide esitamise jaoks. Vajalik on enne saatmist tingimused läbi lugeda.

Ferrero uuendab pidevalt sisu sellel veebilehel. Samal ajal ei vastuta Ferrero puuduste, ebatäpsuste või vigade eest, mis võivad sisalduda selle veebilehe mis iganes teabes.

Ferrero ei vastuta ühegi kahjujuhtumi eest, mis on seotud veebilehe külastusega või juhul kui materjale ei õnnestu alla laadida (seal, kui see on lubatud), kaasa arvatud kahjud riistvarale või tarkvarale mis võiksid tekkida seoses kahjulike faktoritega.

Ohutus

Veebileht ja sellega seotud lingid on Ferrero poolt põhjalikult kontrollitud. Need ei sisalda ohtlikku või ebameeldivat sisu lastele. Reklaamitud toodet ei saa osta otse kohapeal. Samal ajal Ferrero vastutab ainult saidi sisu eest ja Ferrero’t ei saa pidada vastutavaks sisu eest mis kuulub kolmandatele isikutele, kellega on seotud veebilehe lingid, sest puudub kontroll kolmandate isikute sisu üle.

Juriidilised teated ja privaatsuspoliitika.

Ferrero isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu direktiivi 95/46 / EÜ (24. oktoober 1995) alusel, milleks on isikuandmete kaitse seoses isikuandmete töötlemise ja isikuandmete vaba liikumisega. Isikuandmete administraator on Ferrero Polska Sp. aadressiga 02-952 Warszawa, Wiertnicza 126. Neid andmeid kasutab Ferrero nagu ette nähtud, kokkuleppes lehe kasutajaga, kasutaja veebilehel antud nõusolekul. Isikuandmeid edastatakse üksnes Ferrero volitatud isikutele ja ettevõtetele kes pakuvad teenuseid Ferrero’le andmete töötlemisel. Protsessi viiakse läbi tehniliste vahendite ja tarkvaraga, mis suudab tagada konfidentsiaalsuse ja turvalisuse andmete kogumisel, salvestamisel, organiseerimisel, kirjutamisel, nõustamisel, arendamisel, muutmisel, võrdlemisel, hävitamisel, koos võimalusega kahe või enama eelnevalt toodud operatsiooniga samaaegselt. Isikuandmete edastamine, mis on seotud alaealistega, peab toimuma läbi vanema või eestkostja. Igaühel, kes on oma isikuandmed teinud Ferrero’le kättesaadavaks mis tahes eesmärgil, on õigus igal ajal juurdepääsule oma andmetele, nende parandamisele ja kustutamisele, võttes ühendust Ferrero Polska Sp-ga.

Veebileht kasutab omaenda ja kolmanda osapoole tehnilisi, analüütika- ja profileerimisküpsiseid, et pakkuda teenust teie soovide ja eelistuste alusel, mida olete väljendanud internetis navigeerimise käigus. Kui te soovite küpsistest rohkem teada saada või muuta oma brauseri sätteid küpsiste osas (või takistada veebilehel mistahes küpsiste kasutamise), klõpsake siia. Kui te sulgete selle bänneri, jätkate selle veebilehe kasutamist või vajutate ükskõik millist nuppu sellel veebilehel, olete nõustunud küpsiste kasutamisega.